Muziek op Schoot

Voor kinderen is dansen en zingen een bron van levensvreugde. Bij kleine kinderen is dat heel puur.

Zingen en dansen geeft plezier en dit delen met je kind is heerlijk.

Muziek is een uitstekende manier om aan de verbondenheid met je kind te versterken, om aan de taalontwikkeling van je kind te werken. Je stimuleert het gehoor, de fijne motoriek en de grove motoriek. Muziek op Schoot is voor baby’s vanaf 6 maanden. Kinderen vanaf een jaar kunnen aansluiten bij de dreumescursus en vanaf 2 jaar mogen kinderen aansluiten in de peutergroep. De kinderen zitten niet een hele les ‘op schoot’ maar zullen ook lekker bewegen op muziek, muziek maken. Er zijn momenten van luisteren naar muziek en zingen, die lekker op schoot gedaan worden. Deze momenten van knuffelen en veilig voelen zijn een vast moment binnen de les. 

Let op de facebook pagina ‘Muziek van Jong tot Oud’ voor aankondigingen van nieuwe cursussen voor ouder en kind lessen. 

Voor scholen, kinderdagverblijven en kinderopvang ben ik bereikbaar via info@muziekvanjongtotoud.nl