Invloed van muziek

30 oktober 2019 – KPO bijeenkomst – Effecten van muziek op het brein

Als leerkracht primair onderwijs ben ik zelf al jaren overtuigd van de effecten van muziekles in de klas. Zowel voor de cohesie in je groep als de ontspanning tussen alle taal- en rekenactiviteiten, waarbij zij aan één stuk achter elkaar door geconcentreerd aan het werk zijn. Voor kinderen is het van belang dat zij creatieve geest blijven ontwikkelen i.p.v. het nabootsen van de aangeleerde oplossingen en zo af en toe even een energizer kunnen gebruiken.

Muziek is zowel een aanvulling op de taallessen als de rekenlessen. Elk element van muziek, zoals ritme, klank, melodie, en harmonie kan invloed hebben op een specifiek gedeelte van de hersenen. Het prikkelt hersengebieden die betrokken zijn bij onder meer emotie, motoriek, geheugen en taal.

Helaas is muziek in de klas niet vanzelfsprekend. Veel leerkrachten voelen zich niet zeker genoeg om te zingen voor de groep.

Meer muziek in de klas is hard bezig om leerkrachten handvaten te geven om meer met muziek bezig te zijn. Koningin Maxima is zeer acief om muziekonderwijs een boost te geven.

KPO heeft mij als vakspecialist muziek gevraagd om een voordracht voor alle KPO-medewerkers te geven. Aankomend schooljaar gaan 10 scholen binnen de stichting zich opgeven om mee te doen aan het onderzoek van de effecten van muziek op het brein.